Plik oświadczenia rodzica/opiekuna do pobrania: 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA DOTYCZĄCE COVID