Oświadczenie rodzica/opiekuna

Plik oświadczenia rodzica/opiekuna do pobrania: 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA DOTYCZĄCE COVID