„Sztuka jest dla mnie stanem duszy

A dusza jest święta!”

Marc Chagall

Jesteśmy odważni, niepokorni i kreatywni. Nie ograniczamy swojej wyobraźni i nie stawiamy sobie granic, a dajemy się ponosić fantazji. Wierzymy, że sztuka uskrzydla, a kultura jest przepustką do pełniejszego życia. Kultura i jej różnorodne przejawy są dla nas szczególnie ważne. Wierzymy, że w znaczący sposób kształtuje światopogląd, przekonania i wrażliwość ludzi.
Fundacja Arte Proibita promuje zjawiska niekonwencjonalne, poszukiwanie nowych form wyrazu artystycznego oraz nowych form obecności sztuki w społeczeństwie.
Fundacja Arte Proibita została ufundowana przez Marlenę i Michała Szpaka.

„Dusze ludzkie różnią się między sobą o wiele bardziej niż ludzkie twarze.” – w to mocno wierzyła nasza mama. Była dla nas artystyczną inspiracją. Obdarzyła nas wolnością i pozwoliła być sobą. Pomagała rozwijać nasze pasje i motywowała, by dążyć do ich realizacji. Jej energia i miłość była i jest siłą do tworzenia wielkich, artystycznych projektów.

To jej dedykujemy tę fundację.

Marlena i Michał Szpak

Marlena Szpak:

Arte Proibita (Sztuka zakazana) to fundacja, w której każdy może realizować się artystycznie. Nie ma barier, podziałów, granic. Każdy nurt artystyczny, każda artystyczna dziedzina ma prawo istnienia, tak jak każdy człowiek z odrobiną fantazji i pasji dla sztuki, ma prawo wyrażać się poprzez własną wizję estetyczną oraz jedyną i niepowtarzalną wrażliwość. Marzyłam od dawna o mojej artystycznej Itace, zbudowanej na fundamencie pięknych, głębokich emocji wyrażanych poprzez sztukę, Itace, do której móc powracać, w której móc budować artystyczną harmonię między klasyką, a modernizmem, między tradycją, a eksperymentowaniem, między artystą profesjonalistą, a osobą obdarzoną jakimkolwiek darem. To troszkę tak, jak między mną, a moim rodzeństwem. Nasza miłość łączy korzenie tradycji z otwartą wizją świata. Tylko w taki sposób sztuka ma prawo istnienia. Celem tej fundacji jest rozwój na wielu płaszczyznach i niesienie pomocy.