„Sztuka jest dla mnie stanem duszy

A dusza jest święta!”

Marc Chagall

 

 

 

 

Jesteśmy odważni, niepokorni i kreatywni. Nie ograniczamy swojej wyobraźni i nie stawiamy sobie granic, a dajemy się ponosić fantazji. Wierzymy, że sztuka uskrzydla, a kultura jest przepustką do pełniejszego życia. Kultura i jej różnorodne przejawy są dla nas szczególnie ważne. Wierzymy, że w znaczący sposób kształtuje światopogląd, przekonania i wrażliwość ludzi.
Fundacja Arte Proibita promuje zjawiska niekonwencjonalne, poszukiwanie nowych form wyrazu artystycznego oraz nowych form obecności sztuki w społeczeństwie.

Fundacja Arte Proibita została ufundowana przez Marlenę i Michała Szpaka.

 

„Dusze ludzkie różnią się między sobą o wiele bardziej niż ludzkie twarze.” – w to mocno wierzyła nasza mama. Była dla nas artystyczną inspiracją. Obdarzyła nas wolnością i pozwoliła być sobą. Pomagała rozwijać nasze pasje i motywowała, by dążyć do ich realizacji. Jej energia i miłość była i jest siłą do tworzenia wielkich, artystycznych projektów.

To jej dedykujemy tę fundację.

Marlena i Michał Szpak